Spleiselaget Podcast 🎧

Hva er velferdsstaten? Hva gjør den, hvordan betales det for den, og hvordan kan ungdom bidra til å utvikle den? Spleiselaget Podcast er en podcast for ungdom om skatt, arbeidsliv, velferd og demokrati. Episodene er ca. 20 minutter lange, og kan knyttes opp mot kompetansemål i de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen. Sammen med refleksjonsoppgavene er de egnet for bruk i en skoletime i videregående skoler.

Spleiselaget Voksenpoeng er korte podcast-episoder på ca. 3 minutter, om ting ungdom trenger å vite når de trer inn i voksenlivet. Episodene tar for seg tema rundt personlig økonomi, arbeidsliv, skatt og samfunnsliv. 

Spleiselaget Podcast og Spleiselaget Voksenpoeng er et samarbeid mellom LO, NHO, Skatteetaten, YS, Unio, KS og Virke. 

Spleiselaget Podcast

Voksenpoeng: Frikort

06.06.24

I denne episoden får du vite hva et frikort er, hva du bør gjøre dersom frikortgrensen er nådd, og hva du bør gjøre når du har flere arbeidsgivere. (3 min)

Voksenpoeng: Arbeidskontrakt

28.05.24

Hva skal være med i en arbeidskontrakt? Hvem har krav på en arbeidskontrakt og hvorfor er det viktig med en arbeidskontrakt? (3 min)

Voksenpoeng: Skattemelding

28.05.24

I denne podcast-episoden får du vite hva skattemelding er, hva som står i denne, og hva du bør gjøre med skattemeldingen din. (4 min)

Voksenpoeng: Skattekort

31.01.24

I denne episoden får du vite hva et skattekort er, hvorfor du trenger et skattekort og hvordan du lager deg et skattekort. (3 min)

Spleiselaget Podcast: Skattehistorie: Penger til Gud, konge eller folket?

07.07.23

Hvor lenge har vi betalt skatt og hvorfor? Hva vil det si å yte etter evne og få etter behov? (18 min.)

Spleiselaget Podcast: Arbeidsløs av roboter?

29.06.23

Hvilke utfordringer og muligheter har vi når roboter kommer inn i arbeidslivet? Robotene kan skape arbeidsplasser, men mange vil også forsvinne. (18 min.)

Spleiselaget Podcast: Sykt dyrt

29.06.23

Hvordan betales det for helsetjenester i Norge og i USA? Dette er to av landene som betaler mest for helsetjenester i verden – men hvorfor er det så ulikt? (20 min.)

Spleiselaget Podcast: Demokratiet på tynn is?

29.06.23

Hva kan skape utfordringer for det norske demokratiet i fremtiden? Hvordan kan sosiale medier styrke og svekke et demokrati? (21 min.)

Spleiselaget Podcast: Slaver i Norge?

29.06.23

Hva om arbeidsgiveren din låste deg inne på kvelden og slapp deg ut for å jobbe neste formiddag? Hvorfor lever flere mennesker i frykt for arbeidsgiveren, på ukjent adresse i Oslo? (18 min.)