Spleiselaget Podcast

Spleiselaget Podcast

31.01.24

Spleiselaget har gjennom spillet Byen og interaktiv undervisning i vgs. alltid formidlet bredt om skatt, arbeidsliv og velferd. Med Spleiselaget Podcast brer vi ut denne samtalen med tema som går mer i dybden enn vi gjør i klasserom eller spill.

I hver episode snakker vi med en ekspert og en case, som belyser ulike sider av tema både overordnet og personlig. Alle tema skal være relevante for lærere å bruke med tanke på kompetansemål og aktualitet. Ikke minst jobber vi opp mot Fagfornyelsen og de tre tverrfaglige temaene: Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling.

Her kan du lytte til episodene med relevante refleksjonsoppgaver.


Spleiselaget Voksenpoeng

Det er også utviklet korte episoder for ungdom på vei inn i voksenlivet. Skattekort, frikort og arbeidskontrakt er blant tema som tas opp. Episodene skal gi ungdom mer kunnskap om personlig økonomi, skatt og arbeidsliv.

Spleiselaget Podcast er tilgjengelig på spleiselaget.no/podcast og i strømmetjenester.