Film: Fra vugge til grav

23.11.22

Som barn, ungdom og eldre mottar vi mer enn vi betaler. Midt i livet bidrar vi i gjennomsnitt mer enn vi mottar.

Se Finansdepartementets film om hvordan ulike faser i livet byr på ulike behov for støtte fra samfunnet.

Kilde: Ung Økonomi