Hva er skatt?

09.02.21

Hva er skatt, og hvor mye skatt betaler vi på ulike inntekter? Er noe skattefritt?

  • Hvordan tror du et samfunn uten skatt ville vært? Gi eksempler på hva du da hadde måttet betale selv.
  • Hva vil det si å få igjen på skatten? Hva vil det si å få restskatt?