Hva er skatt?

24.11.22

Hva er skatt, og hvor mye skatt betaler vi på ulike inntekter? Er noe skattefritt?
  • Hvordan tror du et samfunn uten skatt ville vært?
  • Hva vil det si å få igjen på skatten? Hva vil det si å få restskatt?