Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

15.12.22

Mange sender inn spørsmål til oss om skatt, samfunn og arbeidsliv. Nedenfor finner du noen av de mest vanlige spørsmålene vi blir spurt om.

Skatt og skattekort

Lønner det seg å begynne med frikort, for så å endre til skattekort når jeg har brukt opp dette?

Det er ingen forskjell om du velger frikort først og deretter skattekort, eller skattekort fra starten av. Det er din totale inntekt i løpet av et år som avgjør hvor mye skatt du skal betale. Tror du at du kommer til å tjene over frikortbeløpet på 70 000 kroner, er det like greit å bestille et skattekort med en gang.

For å beregne hvor mye skatt du skal betale, kan du gå til skatteetaten.no

Hva lønner seg av prosentkort og tabellkort?

Skattekort skrives ut fra hvor mye det er beregnet at du kommer til å tjene, minus de fradragene du har. Forskjellen på skattekort med prosent og tabell, er at tabellkort tar utgangspunkt i fradrag, og har en tabell som gjelder alle inntekter. Dette betyr at hvis du endrer inntekten i løpet av året, men ikke fradragene dine, så vil tabellkortet fremdeles gjelde. Et prosentkort trekker samme prosenten i skatt selv om inntekten din forandrer seg. Det vil si at hvis du tjener mer enn det skattekortet er beregnet etter, så vil du trekke for lite skatt. Hvis du tjener mindre, vil det trekke for mye.

Det er viktig å oppdatere skattekortet når det skjer endringer i enten fradrag eller inntekt, slik at skattekortet blir mest mulig korrekt.

Hva skjer hvis jeg betaler for lite eller for mye skatt?

I Norge trekker vi vanligvis skatt av lønn hver måned eller uke. Hvor mye som blir trukket i skatt kommer an på hvor mye du har meldt inn til Skatteetaten at du tror du kommer til å tjene i løpet av året, og hvor mange fradrag du har krav på. Dette er opplysninger du gir når du bestiller skattekort eller endrer skattekortet ditt.

Hvis du betaler for lite skatt får du det som kalles restskatt, eller baksmell. Det betyr at du må betale inn den summen du skylder. Har du betalt for mye penger i skatt, vil du på samme måte få penger tilbake, slik at det blir helt riktig. Dette kalles ofte å få igjen på skatten. Ettersom Skatteetaten ikke vet hvor mye du kommer til å tjene i løpet av ett år, er det viktig at du gir så riktige opplysninger som mulig når du endrer eller bestiller skattekort.

Må jeg betale skatt når jeg sitter barnevakt? 
Noen pengebeløp regnes som skattefrie. Beløpsgrensene varierer avhengig av arbeidsgiver og sted.

Disse beløpene regnes som skattefrie:
  • Lønnsinntekt inntil kr 1 000 fra en arbeidsgiver (du kan ha flere arbeidsgivere pr år og tjene inntil kr 1 000 fra hver)
  • Lønnsinntekt inntil kr 6 000 pr år hvis du jobber i arbeidsgiverens hjem (eks. barnepass, plenklipping, snømåking).
  • Lønnsinntekt inntil kr 10 000 hvis arbeidsgiveren er en ideell organisasjon (idrettslag, musikkorps etc)
Overstiger lønnen disse summene skal hele beløpet meldes inn til Skatteetaten som skattepliktig inntekt. Har du frikort slipper du å betale skatt, men beløpet må likevel meldes inn.

Hvorfor trekkes det 50 prosent hvis jeg bruker opp frikortet?

Frikort er en type skattekort, men det gjelder bare frem til beløpet på frikortet, som er 70 000 kroner. Når frikortet er brukt opp er det ikke gyldig mer, og du må ha et skattekort med skattetrekk. Derfor blir du trukket 50 prosent skatt hvis du bruker opp frikortet, på samme måte som om du ikke har et gyldig skattekort når året starter på nytt eller man starter i en ny jobb.

Årsaken til at det trekkes akkurat 50 prosent er for å være helt sikker på at uansett hvilken inntekt man skulle ha, så betaler du nok skatt.Lønn og arbeidsliv

Hva er minstelønna i Norge? Hvor mye skal jeg tjene når jeg fyller 18 år?

Lønn er som hovedregel ikke regulert i lov i Norge, og det betyr også at vi ikke har en generell minstelønn. Lønn og arbeidsforhold kan være regulert på mange arbeidsplasser igjennom tariffavtaler, men dette gjelder verken alle bransjer eller alle bedrifter. Du må derfor sørge for å ha en arbeidskontrakt når du er i arbeid, hvor det står hva du skal få betalt og hvilke vilkår som ellers gjelder.

Les mer om lønn og tariff på arbeidstilsynet sine siderFolkeregister

Jeg skal flytte hjemmefra for å studere, må jeg da melde fra om ny adresse?

Når du flytter i forbindelse med studieopphold, kan du fortsatt ha bostedsadresse hjemme hos foreldrene dine. Men du kan også velge å melde flytting til studentadressen din hvis denne er fast for lengre tid. Å melde flytting innenfor samme kommune har liten betydning, men hvis du flytter til en annen kommune vil det bl.a. ha betydning for hvor du kan stemme ved valg og valgbarhet til kommunale verv, samt hvilken kommune du eventuelt skal betale skatt til. Du skal melde flytting til folkeregisteret (skattekontoret) for den kommunen du flytter inn i, innen åtte dager etter flytting. Lever flyttemelding elektronisk.

Posten skal også ha melding om ny adresse, både midlertidig og varig. Posten har også en tipsliste over andre du bør huske å melde ny adresse til. Flere offentlige etater henter adresseopplysninger fra folkeregistret for å kunne oppdatere sine registre.

Er det annerledes om jeg flytter for å begynne i jobb, eller flytter for meg selv og ikke studerer? Svar: -Er du i arbeid og leier/eier egen bolig, skal du melde flytting dit innen åtte dager etter flyttingen. Hvis du pendler mellom flere boliger, er det egne regler for dette.Har du andre spørsmål? Spør oss!