Bidra etter evne – få etter behov

24.11.22

Hvilke forskjeller er det mellom vanlige spleiselag, og spleiselaget Norge? Hva skjer når noen ikke vil være med å spleise?

  • Hva tenker du om at noen er med på spleiselag uten å bidra?
  • I "pizzaspleiselaget" betaler man like mye hver, og spiser like mye pizza. I spleiselaget Norge sier vi at man bidrar etter evne, og får etter behov. Hva ligger i dette, og hva er forskjellen?