Tariffavtale

Tariffavtale

03.11.22

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Det er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene.

Er du ansatt i en virksomhet som er bundet av en tariffavtale vil du som ansatt også kunne være bundet av avtalen.

Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgt for mer informasjon om aktuelle tariffavtaler som regulerer ditt arbeidsforhold på arbeidsplassen.

Du kan lese mer om tariffavtale på Arbeidstilsynet.no