Svart arbeid - del 2

03.11.22

Hva går vi glipp av dersom noen jobber svart? Hvilke konsekvenser får det, både for den enkelte og samfunnet?

  • Hvilke konsekvenser kunne det fått dersom din klasse valgte å bare betale halvparten av det som er bestemt at vi skal bidra med i skatt? Hva kunne vi gått glipp av?
  • Dersom man måtte betale for å gå på skole, hvilke konsekvenser kunne det fått for deg og dine klassekamerater?