Skattemeldingen

Skattemeldingen

06.02.24

Skattemeldingen for 2023 blir fortløpende tilgjengelig fra første halvdel av mars 2024. Sjekk at opplysningene om deg og din økonomi stemmer!

Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue, gjeld og hva du betalte i skatt i året som gikk.

Du kan åpne skattemeldingen på Skatteetaten.no Den blir sendt ut i puljer fra siste halvdel av mars. Siste frist for å gjøre endringer er 30. april.

Alle personer over 13 år som mottar lønn, penger fra Nav og/eller pensjon får skattemeldingen. Der står det opplysninger om deg fra forrige kalenderår. Det vil si at i skattemeldingen du mottar nå i år står det opplysninger om lønn, gjeld og annen informasjon fra 2023.

Husk å gå gjennom opplysningene som står i skattemeldingen for å se at de stemmer. Er alt riktig, og du ser at du ikke skal endre noe, behøver du ikke levere den. Dette kalles leveringsfritak.

Opplysninger

Det er arbeidsgiveren som utbetaler lønnen din, og banken(e) hvor du har penger og/eller gjeld, som sender inn informasjon om deg til Skatteetaten. Sjekk at opplysningene om inntekt og betalt skatt fra arbeidsgiver stemmer med tallene som står oppført på skattemeldingen. Hvis du har annen inntekt som ikke er oppført på skattemeldingen, så må du føre opp dette selv.

I tillegg skal det stå informasjon om ting du eier som regnes som formue. Det kan være for eksempel hus, bil, hytte og andre verdigjenstander.

Fradrag

Fradrag er kostnader som du har hatt i løpet av året som reduserer skatten din. På skattemeldingen vil det stå oppført fradrag, hvis du har krav på det. Det finnes mange slags fradrag, de mest vanlige er fradrag for gjeldsrenter, fradrag for barnepass og pendlerfradrag. BSU-sparing gir også grunnlag for fradrag. 
Les mer om skattemeldingen på skatteetaten.no

Skatteoppgjøret sendes ut fortløpende ettersom folk leverer skattemeldingen. Sjekker du skattemeldingen og leverer denne, kan derfor skatteoppgjøret komme allerede i mars/april. Etter det utbetales skatteoppgjørene i puljer frem til oktober. Du kan lese mer om når skattepengene utbetales her