Dette er Spleiselaget

30.05.24

Spleiselaget er et gratis undervisningsopplegg for elever i videregående skole. Ved bruk av veiledere, film og interaktiv kommunikasjon med elevene, informerer vi om sammenhengen mellom samfunn, skatt og arbeidsliv.

Et besøk av Spleiselaget vil informere elevene om hvordan velferdsstaten Norge er bygd opp, hvordan inntekter og utgifter henger sammen, og gjøre elevene godt rustet til å ta riktige valg i arbeidslivet. Elevene logger seg på via PC eller mobiltelefon, og stemmer på ulike spørsmål de får gjennom presentasjonen. Hver presentasjon blir derfor unik for hver enkelt klasse.

Det er samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) som står bak Spleiselaget. Aktørene i SMSØ er YS, LO, NHO, KS, UNIO, Virke og Skatteetaten.


Hvordan foregår undervisningen?

Det er Skatteetaten som besøker skolene og holder foredraget som varer i to skoletimer. I mange tilfeller vil Spleiselaget kunne bli avholdt på Teams. Varighet vil da være mellom 45-60 minutter.

Skolene stiller med projektor, lyd og god trådløs nettilgang. Resten ordner vi!

For å få besøk, fysisk eller digitalt, må det samles to klasser eller mer. Vi vil ved bestilling av besøk opplyse om nye rutiner vedrørende besøk av Spleiselaget.

Bestill besøk her


Tema vi snakker om

  • Hvorfor betaler vi skatt?
  • Hva brukes skattepengene til?
  • Hva menes med begrepet velferdsstat?
  • Hvilke konsekvenser har svart økonomi og svart arbeid for den enkelte, samfunnet og arbeidslivet?
  • Hva er viktig å vite som arbeidstaker? Om rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • Hvem bestemmer hvor mye vi betaler i skatter og avgifter?
På spleiselaget.no under "Velg tema" ligger en filmatisert versjon av undervisningsopplegget, delt inn i 8 videobolker. Bolkene varer i 7-10 minutter, og avsluttes med refleksjonsoppgaver. Disse kan også brukes i forbindelse med et besøk av Spleiselaget, for eksempel som hjemmeoppgaver.

For elever i ungdomsskolen har vi utviklet Spillet Byen. Dette kan også brukes av elever i videregående i forkant eller etterkant av et besøk. Les mer om Spillet Byen på nettsiden vår.