Spleiselaget digital undervisning

Spleiselaget digital undervisning

03.11.22

Bruk disse filmene for å lære om sammenhengen mellom samfunn, skatt og arbeidsliv!

Spleiselaget har laget videobolker som kan brukes i undervisning. Med tema som skatt, svart arbeid, statsbudsjettet og rettigheter når man jobber, lærer elevene om hvordan velferdsstaten Norge er bygd opp, hvordan inntekter og utgifter henger sammen, og de blir godt rustet til å ta riktige valg i arbeidslivet.

Bolkene varer i 7-10 minutter, og avsluttes med refleksjonsoppgaver. Du finner alle temaene til høyre på siden, eller i denne spillelista