Har du flyttet?

Har du flyttet?

10.01.24

Er du elev eller student, og har flyttet til et annet sted i Norge for å gå på skole? Da kan du selv velge om du vil endre adressen din i Folkeregisteret eller ikke.

Som elev eller student kan du velge om du vil fortsette å være folkeregistrert på hjemstedet ditt, eller om du vil melde flytting til ny adresse der hvor du skal studere. Hvis du ønsker å beholde din folkeregistrerte adresse på hjemstedet ditt må du ha en tilknytning til den adressen gjennom foreldre eller ektefelle/barn.

Adressen din kan påvirke dine rettigheter og plikter. Sjekk derfor opp hva en adresseendring vil ha å si for deg, før du bestemmer deg om du skal sende flyttemelding eller ikke.

Send flyttemelding til Folkeregisteret

Hvis du ikke har tilknytning til din folkeregistrerte adresse gjennom familie, eller velger å endre adressen din uansett, skal du sende en flyttemelding innen 8 dager etter at du har flyttet. Du kan sende flyttemelding her

Behandlingstiden er normalt 1 uke. Du får et brev fra Skatteetaten når den nye folkeregistrerte adressen din er registrert.


Gi beskjed til Posten

For å sikre at du får brev og pakker til ny adresse må du melde flytting til Posten. Dersom du samtykker til at adresseendringen sendes Folkeregisteret får du både;
  • riktig adresse i Postens registre
  • riktig adresse i Folkeregisteret