Det norske statsbudsjettet

03.11.22

Hva bruker Norge penger på, og hvor får vi inntekter fra?

  • Hvilke utgifter og inntekter har Norge?
  • Hvordan ville du forandret på inntekts- og utgiftspostene til Norge dersom du var statsminister? Hvordan skal du få budsjettet til å gå i balanse?