Statsbudsjettet

Statsbudsjettet

15.12.23

Finansministeren i Norge legger hver oktober fram forslag til statsbudsjett for neste år. Men hva er egentlig et statsbudsjett?

Statsbudsjettet er en oversikt over hva Norge skal bruke penger på, og hvilke inntekter vi regner med å ha i løpet av et år.


Skatter og avgifter

Inntektene får vi hovedsakelig gjennom skatter og avgifter. Eksempler på en type skatt vi får inn penger fra er skatt på inntekt. Et eksempel på avgift staten får inn penger fra er moms. Den kalles også merverdiavgift (mva). Vi betaler merverdiavgift av de aller fleste varer og tjenester.


Hvem bestemmer?

Statsbudsjettet beskriver hvordan regjeringen ønsker at den økonomiske politikken i Norge skal gjennomføres, og hvordan departement og statlige etater skal jobbe for å få inn de skatter og avgifter som er bestemt.


Eksempel

Det er bestemt at alle som jobber og tjener over 70 000 kroner i året, skal betale skatt av det de tjener. Det er Finansdepartementet som har ansvar for at dette skjer, og de har gitt ansvaret til Skatteetaten for å passe på at dette blir gjort. Men både Skatteetaten og Finansdepartementet må forholde seg til hva Stortinget har bestemt. Så til syvende og sist, er det de folkevalgte politikerne som bestemmer hvordan statsbudsjettet og resten av Norges politikk blir utformet.

Fra og med det året du fyller 18 år kan du være med å bestemme hvilke partier og politikere som skal sitte med makta i Norge.

Les mer om Statsbudsjettet 2022 her