Spleiselaget Podcast: Demokratiet på tynn is?

29.06.23

Hva kan skape utfordringer for det norske demokratiet i fremtiden? Hvordan kan sosiale medier styrke og svekke et demokrati? (21 min.)

I episoden møter du stipendiat og demokratiforsker Thea Johansen ved NTNU Trondheim. Hun peker på at økt polarisering, dalende tillit og angrep på ytringsfrihet er noen av truslene som kan bidra til svekkelsen av et demokrati.

En som har opplevd angrep på ytringsfriheten er ungdomspolitikeren Arina Aamir, som ble utsatt for hets for sitt engasjement som ung politiker med innvandrerbakgrunn. Arina opplever nå at flere i hennes vennekrets vegrer seg for å engasjere seg i frykt for å bli utsatt for det hun ble allerede som 16-åring.


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Hva legger du i ordet demokrati?
 • Hvordan tenker du at ungdom være med å påvirke det norske demokratiet?
 • Hvordan tror du at demokratier kan svekkes?
Etter lytting:
 • Hva er det som kjennetegner et “tykt” demokrati?
 • Ser du noe som kan skape problemer for det norske demokratiet i fremtiden?
 • På hvilke måter kan sosiale medier styrke eller svekke demokratiet?
 • Hva kan du gjøre for å beskytte demokratiet vårt?

Kompetansemål

Demokrati og medborgerskap:
 • Gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser
 • Forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet
 • Innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk
 • Å lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes
 • Bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemeldinger på Spleiselaget Podcast, og setter stor pris på om du som lærer kan gå inn på dette skjemaet og svare på noen spørsmål. Det tar omtrent tre minutter. Tusen takk! Microsoft Office Forms-skjema: https://forms.office.com/e/DCxAw7zDXc