Spleiselaget Podcast: Skattehistorie: Penger til Gud, konge eller folket?

07.07.23

Hvor lenge har vi betalt skatt og hvorfor? Hva vil det si å yte etter evne og få etter behov? (18 min.)

Opprør mot skattene, krig, urettferdighet og fordeling av rikdom er noen av stikkordene når professor i historie, Lise Rye, tar oss med på en reise fra oldtidens Egypt til middelalderens Norge, den franske revolusjonen og frem til dagens skattesystem i Norge.

Gjennom 5000 år har betaling av skatt hatt sammenheng med utvikling av mer avanserte samfunn. Kornlagrene i Egypt ble brukt både som matlager og som en form for bank, med skattlegging av avlingene som skulle gå til faraoen. I Norge fikk vi etter hvert landskyld, leidang og tiende, med skattlegging av jord og kirkeskatt.


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Når tror du man begynte å betale skatt og hvorfor?
 • Hvordan tror du utviklingen av moderne samfunn har påvirket betaling av skatt?
 • Hva tror du Benjamin Franklin mente da han en gang skrev: “Kun to ting er sikre i verden – døden og skatten?”
Etter lytting:
 • Hva er særegent med den nordiske velferdsmodellen?
 • Hva får man igjen for å betale skatt i dag i forhold til for flere tusen år siden?
 • Har vi fått mer eller mindre å si når det gjelder hvilke skatter og avgifter vi må betale?
 • Hvilke utviklingstrekk i samfunnet kan utfordre den norske velferdsstaten?
 • Hva ligger i utrykket: Yte etter evne og få etter behov?

Kompetansemål

Bærekraftig utvikling:
 • Legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres
 • Se på problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning
Samfunnskunnskap:
 • Drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor
 • Sammenligne hvordan politiske system er organiserte i forskjellige land og områder
Historie:
 • Bidra til at elevene forstår seg selv og samfunnet, og at strukturer, verdier og holdninger i samtiden har røtter i fortiden
 • Utvikle innsikt i sentrale historiske hendelser og sammenhenger og menneskers handlingsrom i fortiden

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemeldinger på Spleiselaget Podcast, og setter stor pris på om du som lærer kan gå inn på dette skjemaet og svare på noen spørsmål. Det tar omtrent tre minutter. Tusen takk! Microsoft Office Forms-skjema: https://forms.office.com/e/DCxAw7zDXc