Skattelistene

Skattelistene

28.05.24

Skattelistene blir gjort tilgjengelige hver høst på skatteetaten.no. Skattelistene inneholder informasjon om inntekt, formue og betalt skatt for forrige år.

For å søke på andre, eller se hvem som har søkt på deg, må du logge deg inn på skatteetaten.no

Media får tilgang

Media kan få utlevert skattelistene for journalistiske formål. Det vil si at de får tilgang til skattelistene, slik at de kan lage saker om enkeltpersoner, firma og publisere topplister. Men de har ikke lov til å lage søkbare lister på nettavisene sine. Redaksjoner som ønsker tilgang på skattelistene må skrive under på en avtale om at de kun bruker listene til journalistiske saker, og ikke gir opplysningene videre.


Dette finner du i skattelistene:

  • Navn på personen
  • Postnummer
  • Poststed
  • Kommune
  • Fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
  • Nettoformue
  • Nettoinntekt
  • Utliknet skatt