Når kommer skattepengene?

Når kommer skattepengene?

17.01.24

Har du betalt for mye skatt, får du tilbake penger året etter.

De fleste som er tidlig ute med å sjekke og levere skattemeldingen sin, vil få tilbake penger allerede i april/mai. Etter det utbetales skatteoppgjøret i puljer fra juni og frem til november. Det kan være ulike årsaker til at du må vente før du får skatteoppgjøret ditt. Du kan lese mer om skatteoppgjør på skatteetaten.no


Hva er et skatteoppgjør?

Skatteoppgjøret viser grunnlaget for skatteberegningen, altså hvordan Skatteetaten har kommet fram til de tallene de har. Fra dette regnestykket ser du hvor mye du skulle betalt i skatt i år, og hvor mye skatt du har betalt hittil i år. Har du betalt mer enn du skulle, får du penger igjen. 

Viser det seg at du har betalt for lite skatt, må du betale inn det som mangler. Dette kalles restskatt. Ser du at du får restskatt, kan du velge å betale et tilleggsforskudd. Gjør du dette før 31. mai, slipper du renter på restskatten.