Sjekk inntektsopplysningene dine!

Sjekk inntektsopplysningene dine!

06.02.24

Arbeidsgiveren din skal gi deg en oversikt over lønn, trukket skatt og andre opplysninger om deg selv fra 2023. Husk å sjekke at tallene stemmer.

Innen 1.februar hvert år skal du ha mottatt opplysninger fra arbeidsgiver om bl.a.
  • lønn
  • feriepengegrunnlag
  • betalt forskuddsskatt
Det skal også stå et ansattnummer som identifiserer deg i arbeidsgiverens system.

Skattemeldingen

Du skal også ha mottatt årsoppgaver fra eksempelvis bank, forsikringsselskap, borettslag og andre som har opplysninger om deg som skal inn i skattemeldingen. Det er det viktig at du sjekker disse tallene, og ser at de stemmer. Inntektsopplysningene på oversikten skal være de samme som på lønnslippene du har mottatt fra samme arbeidsgiver. Er det feil her blir skattemeldingen din også feil.

Rett opp innen 1.mars!

Hvis du ser at det er feil i opplysningene du har mottatt må du melde fra til arbeidsgiveren din, eller den du har mottatt uriktige opplysninger fra, og be dem om å rette dette. Gjør du det innen 1.mars, blir de nye opplysningene med i skattemeldingen din. Hvis ikke må du selv huske å rette opp feilen når skattemeldingen blir tilgjengelig.

Unntak

Arbeidsgiver trenger ikke levere informasjon hvis
  • samlede lønnsutbetalinger til arbeidstaker ikke overstiger 1 000 kroner i løpet av skatteleggingsperioden
  • samlede lønnsutbetalinger til arbeidstaker gjelder arbeid i tilknytning til arbeidsgivers hjem eller fritidsbolig, og ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av året.

Her kan du sjekke hva Skatteetaten har registrert om dine inntekter og arbeidsforhold.