Film: Svart arbeid

Se denne filmen om svart arbeid, og tenk over hvem du synes konsekvensene var mest urettferdige for!

Tjene mer enn 70 000 kroner i år?

Hvis du har frikort, og ser at du kommer til å tjene mer enn 70 000 kroner i løpet av året, bør du bestille deg et skattekort nå. Da slipper du å bli trukket 50 % i skatt.

Svart arbeid - del 2

Hva går vi glipp av dersom noen jobber svart? Hvilke konsekvenser får det, både for den enkelte og samfunnet?

Feriepenger

Så lenge du har betalt skatt eller brukt frikort har du rett på feriepenger.

Sjåfør til russebussen

Dersom du er med på en russebuss, trenger dere en sjåfør for å kjøre bussen. For å unngå å bli lurt og samtidig gjøre ting rett, er det viktig å ha en skriftlig avtale.

Skal du ha sommerjobb?

Skal du ha sommerjobb? Da må du ordne deg frikort eller skattekort. Dette gjelder fra og med det året du fyller 13.

Skattemeldingen

Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue, gjeld og hva du betalte i skatt i året som gikk. Husk at siste frist for å sende inn skattemeldingen er 30. april.

Influencer eller gamer?

Når går influencing eller gaming over fra å være en skattefri hobby til en skattepliktig næring?

Spar til bolig i BSU-konto

Med boligsparing for ungdom (BSU) kan du spare til bolig med en god sparerente. I tillegg får du et gunstig skattefradrag.

Spleiselaget Podcast

Spleiselaget har gjennom spillet Byen og interaktiv undervisning i vgs. alltid formidlet bredt om skatt, arbeidsliv og velferd. Med Spleiselaget Podcast brer vi ut denne samtalen med tema som går...

Frikort eller skattekort?

Lønner det seg å ha frikort først, eller burde du bestille skattekort med én gang dersom du vet at du kommer til å tjene mer enn 70 000 kroner? Må du betale skatt på hele beløpet dersom du tjener...

Film: Arbeidskontrakt

Uansett om du har fast jobb, deltidsjobb eller er tilkallingsvikar har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Lær mer om hva som skal være med i en arbeidskontrakt i denne filmen!

Svart arbeid - del 1

Hva er svart arbeid, og hvilke konsekvenser har det for de som jobber svart, kjøper svart eller selger svarte tjenester?

Sjekk inntektsopplysningene dine!

Arbeidsgiveren din skal gi deg en oversikt over lønn, trukket skatt og andre opplysninger om deg selv fra 2023. Husk å sjekke at tallene stemmer.

Lønnsslipp

En lønnsslipp er din kvittering på at du har betalt skatt. Etter hver lønnsutbetaling skal du motta en lønnsslipp.

Lær om skattekort og frikort

Skal du velge skattekort eller frikort? Hva skjer om du har flere arbeidsgivere? Hvis du blir trukket for mye i skatt - hva skjer da? Lær mer om dette i denne e-læringen!

Spørsmål og svar

Mange sender inn spørsmål til oss om skatt, samfunn og arbeidsliv. Nedenfor finner du noen av de mest vanlige spørsmålene vi blir spurt om.

Arbeidskontrakt

Uansett om du har fast jobb, deltidsjobb eller er tilkallingshjelp, har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt.

Film: Verdiskaping

Dette er filmen om hvordan du kan få en helt vanlig kaffekopp til å betale for et sykehus. Dette kalles verdiskaping!

Tariffavtale

Mange virksomheter har inngått tariffavtaler. Det er avtaler om lønn og andre rettigheter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene.

Film: Fra vugge til grav

Som barn, ungdom og eldre mottar vi mer enn vi betaler. Midt i livet bidrar vi i gjennomsnitt mer enn vi mottar.

Endre navn

Du kan endre fornavnet, mellomnavnet og etternavnet ditt selv på skatteetaten.no

Skattelistene

Skattelistene blir gjort tilgjengelige hver høst på skatteetaten.no. Skattelistene inneholder informasjon om inntekt, formue og betalt skatt for forrige år.

Hva er svart arbeid?

Å jobbe svart betyr at du ikke betaler skatt av det du tjener. Det kan få konsekvenser både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Har du flyttet?

Er du elev eller student, og har flyttet til et annet sted i Norge for å gå på skole? Da kan du selv velge om du vil endre adressen din i Folkeregisteret eller ikke.

Skattekort

For at Skatteetaten skal trekke så riktig skatt som mulig fra din inntekt, må du selv huske å gi riktige opplysninger.

Statsbudsjettet

Finansministeren i Norge legger hver oktober fram forslag til statsbudsjett for neste år. Men hva er egentlig et statsbudsjett?

Hvordan finansierer vi offentlige tjenester?

For å betale offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Helsetjenester, skole, brannvesen, veier og eldreomsorg er eksempler på offentlige tjenester som finansieres av...

Film: Skatt på 1-2-3!

Hva er sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør? Se denne filmen og få svar!

Hva er skatt?

Hva er skatt, og hvor mye skatt betaler vi på ulike inntekter? Er noe skattefritt?

Skattefrie småjobber

Hjelper du naboen med snømåking eller med å klippe plenen, er det ikke sikkert du trenger å betale skatt av det.

Frikort

Frikort er et skattekort som viser at du ikke skal betale skatt av inntekten din. Du kan tjene 70 000 kroner i året før du må begynne å betale skatt.

Spleiselaget lærling

Det finnes veldig mange argumenter for å jobbe hvitt. Nedenfor finner du noen av dem.