Ulike typer skatt

25.11.22

Vi skiller mellom direkte og indirekte skatter i Norge.

Vi betaler skatt av lønnen vår, det vi tjener på næringsvirksomhet og renter på bankinnskudd. Også inntekter vi får av salg av aksje og andre verdipapirer betaler vi skatt av. Skatt på disse ulike inntektene kalles inntektsskatt.

Formuesskatt

Vi betaler også skatt av formue, det vil si verdier som for eksempel hus, bil og eiendom. Du kan ha verdier for 1 500 000 kroner, etter at all gjeld er trukket fra, før du må betale formuesskatt.

Inntektsskatten og formuesskatten er det vi kaller direkte skatter.

Merverdiavgift (moms)

Merverdiavgiften er en indirekte skatt. Det vil si at når du kjøper en vare eller tjeneste, så betaler du skatt. Det er forskjellige satser for mva. På de fleste varer og tjenester vi kjøper er det 25 % mva. Det vil si at en genser du kjøper for 125 kroner, er 25 kroner mva. Avgiften på matvarer er 15 %.

Les mer om det norske skattesystemet på Skatteetaten.no