Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt

06.06.24

Uansett om du har fast jobb, deltidsjobb eller er tilkallingshjelp, har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt.

En arbeidskontrakt skal sikre at du får det du har krav på som arbeidstaker. Den skal blant annet beskrive arbeidsgiver (arbeidsplassen din) og arbeidstaker (deg) sine rettigheter og plikter.


Arbeidskontrakten skal inneholde informasjon om:

  • Lønn og eventuell overtidsbetaling/tillegg
  • Om du jobber heltid, deltid, tilkalling eller er i et vikariat
  • Oppsigelsestid
  • Arbeidssted
I arbeidsforhold som varer mer enn én måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet.

Har arbeidsforholdet kortere varighet enn én måned, skal arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale umiddelbart etter at du har fått jobben.

Last ned en standard arbeidskontrakt fra Arbeidstilsynet her