Influencer eller gamer?

Influencer eller gamer?

16.01.24

Når går influencing eller gaming over fra å være en skattefri hobby til en skattepliktig næring?

Hvis influencing eller gaming du driver med er skattepliktig, betyr det at du må betale skatt på gaver, penger, reiser eller andre ting du har fått fordi du driver med dette. Det er Skatteetaten som avgjør om du må betale skatt eller ikke. For å bestemme det må Skatteetaten finne ut om det du gjør er en hobby eller en næring.

Hobby

Regnes influencing eller gaming du driver med som en hobby er den ikke skattepliktig. Da mener Skatteetaten at den ikke er egnet til å gå med overskudd, og ikke vil gi deg økonomiske fordeler. Når du ikke må betale skatt, har du heller ingen rettigheter på fradrag for utgifter du har på grunn av gamingen din.

Næring

Mener Skatteetaten at det er en næring, fordi du tjener penger på det og mottar gaver av verdi, må du betale skatt av disse inntektene. Det blir på samme måte som at du betaler skatt av inntekten din i en hvilken som helst annen jobb. Regnes for eksempel bloggen din som en næring, har du krav på fradrag for utgifter du har i forbindelse med bloggen. Eksempler på slike utgifter kan være kamera, PC, internettilgang og andre ting du må ha for å drive bloggen.

Bloggen eller gamingen regnes ofte som en næring hvis

  • Det drives for egen regning og risiko – med dette menes for eksempel at det er du som inngår avtaler, skriver blogginnlegg og tar bilder.

  • Det er egnet til å gå med overskudd – det betyr at du tjener mer på bloggen enn du bruker penger på å drive den. Altså at inntektene er større enn utgiftene. Inntekter fra bloggen kan være penger, gaver, inntekter fra affiliate og lignende. Overskuddet må kunne dekke det du har investert for å drive bloggen. Eksempler på dette er PC, kamera, internettilkobling etc. Det du tjener på bloggen må også ses i sammenheng med tiden du bruker for å drive bloggen.

  • Det er laget for å vare en stund – det vil si at du har en regelmessighet i blogginnleggene dine, og at du gir leserne en forventning om at det kommer flere blogginnlegg.

Mer om reglene finner du hos Skatteetaten