Hvordan finansierer vi offentlige tjenester?

Hvordan finansierer vi offentlige tjenester?

03.11.22

For å betale offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Helsetjenester, skole, brannvesen, veier og eldreomsorg er eksempler på offentlige tjenester som finansieres av skatteinntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å betale for velferdsstaten.

Alle som arbeider betaler skatt til stat og kommune. Vi betaler også en egen trygdeavgift. Arbeidsgivere betaler på sin side en arbeidsgiveravgift som også skal gå til trygdeutgiftene.

Skatter

Skatter skaffer inntekter til offentlige tjenester, men har også fordelingseffekter. De som har høye inntekter betaler mer i skatter enn de med lave inntekter. Trygdesystemet fordeler også mellom generasjoner. Barnetrygd, kontantstøtte og fødselspermisjon gir støtte til unge og nybakte foreldre, mens alderstrygden går til de eldste i samfunnet.

Avgifter

Ved siden av skatter kommer statens inntekter i stor grad fra avgifter. Den viktigste av disse er merverdiavgiften, eller ”momsen”. Alle land har merverdiavgift, men prosenten varierer. I Norge er den 25 prosent på de aller fleste varer og tjenester, og 15 prosent på mat.

Vi har også en rekke særavgifter. Hovedbegrunnelsen til de fleste av avgiftene er å skaffe staten inntekter, men flere av disse avgiftene er også ment å virke slik at de påvirker hva vi kjøper og hva vi gjør. Noen er miljøbegrunnet, som for eksempel bensin, mens andre er begrunnet med helse, som alkohol- og tobakksavgiften.

Les mer om hvordan skattepengene brukes her Statistisk sentralbyrå