Hva er svart arbeid?

Hva er svart arbeid?

15.01.24

Å jobbe svart betyr at du ikke betaler skatt av det du tjener. Det kan få konsekvenser både for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Svart arbeid er et stort problem både for velferdsstaten Norge og samfunnet som helhet. Og det er et stort problem for den som velger å jobbe svart. Når bedrifter ikke betaler merverdiavgift (mva), arbeidsgiveravgift og trygdeavgift kalles det for å drive svart.


Hva er konsekvensen av å kjøpe varer eller tjenester svart?

Når noen velger å ikke betale skatt og avgift, vil samfunnet få mindre å rutte med. Det blir mindre penger til veier, skoler, sykehus og andre viktige faktorer som skal til for at samfunnet vårt skal fungere godt.

Se Spleiselagets film om svart arbeid her


Konkurransevridning

Kjøper du varer eller tjenester svart gjør du det samtidig vanskelig for de seriøse bedriftene som velger å drive hvitt. Hvis de som driver hvitt ikke klarer å konkurrere med de som driver svart, kan konsekvensen bli at mange mister jobben sin.


Konsekvenser for den som arbeider svart?

Velger du å jobbe svart, velger du samtidig bort viktige rettigheter du ville hatt om du jobbet hvitt. Jobber du svart mister du:
  • Feriepenger
  • Lønn under sykdom
  • Pensjonsopptjening
  • Lønnsgaranti ved konkurs
  • Sluttattest
  • Oppsigelsesvern
  • Penger under arbeidsledighet

Skattefritt

Husk at du kan tjene litt uten å betale skatt, og at dette ikke regnes som svart arbeid. Les mer om det her