Frikort

Frikort

28.11.22

Frikort er et skattekort som viser at du ikke skal betale skatt av inntekten din. Du kan tjene 65 000 kroner i året før du må begynne å betale skatt.

Hvis du jobber og tjener penger må du bestille deg frikort eller skattekort fra og med det året du fyller 13 år.

Hvis du skal tjene under 65 000 kroner i løpet av 2022 kan du bruke frikort. Hvis du hadde frikort i 2020 får du automatisk et frikort i 2022 også.

Hadde du frikort i fjor, men vet at du kommer til å tjene over 65 000 kroner i 2022 må du bestille deg et skattekort. Arbeidsgiveren din, den eller de som skal betale deg lønn, får tilgang til frikortet eller skattekortet ditt via Altinn.

Dette gjør du:

  • Hvis du tror du kommer til å tjene under 65 000 kr. i 2022 bestiller du frikort
  • Hvis du tror du kommer til å tjene over 65 000 kr. i 2022 bestiller du skattekort
Du kan bestille frikort på skatteetaten.no


Frikort og flere arbeidsgivere?

Hvis du har flere arbeidsgivere må du dele opp frikortet. Les mer om hvordan du gjør det her


Brukt opp frikortet?

Hvis du tjener over frikortbeløpet må du bestille deg et skattekort. Bestiller du deg ikke skattekort når frikortbeløpet er brukt opp, må arbeidsgiveren din trekke 50 prosent skatt av lønnen din. Dette er for å prøve å trekke inn nok skatt slik at du ikke blir skyldig i skatt. Det som eventuelt blir betalt inn for mye, får du igjen året etter når skatteoppgjøret ditt er klart.

Når du beregner hvor mye du tror du kommer til å tjene, må du ta med eventuelle feriepenger som vil bli utbetalt i løpet av året. Disse regnes også som lønn.

Lurer du på hvor mye du har tjent? Sjekk det her, så får du enkelt oversikt!