Skal du ha sommerjobb?

Skal du ha sommerjobb?

06.06.24

Skal du ha sommerjobb? Da må du ordne deg frikort eller skattekort. Dette gjelder fra og med det året du fyller 13.

Frikort eller skattekort kan du bestille her: skatteetaten.no


Hvordan vet jeg om jeg skal ha frikort eller skattekort?

Tjener du mindre enn 70 000 kroner i løpet av året, kan du ha frikort. Da blir det ikke trukket skatt. Skal du tjene mer enn dette, må du betale skatt. Hvor mye skatt du skal betale, kommer an på hva du tjener.


Hva skjer dersom jeg ikke ordner meg frikort eller skattekort?

Hvis du ikke har ordnet deg skattekort eller frikort, må arbeidsgiveren din, altså han eller hun som betaler deg lønn, trekke deg 50 % i skatt. Dette er for å være sikker på at det blir trukket inn nok skatt.

Viser det seg at du har betalt inn for mye skatt i løpet av et år vil du få igjen pengene ved neste års skatteoppgjør.