Spar til bolig i BSU-konto

Spar til bolig i BSU-konto

07.03.24

Med boligsparing for ungdom (BSU) kan du spare til bolig med en god sparerente. I tillegg får du et gunstig skattefradrag.

De aller fleste banker i Norge tilbyr sparing i BSU med en god sparerente. Du kan spare maksimalt 27 500 kroner i året. Totalt kan du spare 300 000 kroner. Av dette beløpet kan du få 10 prosent skattefradrag, noe som utgjør 2 750 kroner i året. Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år.

Skattefradrag

For at du skal få fullt skattefradrag, er det en forutsetning at du har betalt inn minimum 2 750 kroner i skatt. Du kan selvfølgelig spare i BSU selv om du ikke har tjent så mye at du får fullt skattefradrag. Du kan lese mer om BSU på skatteetaten.no

Må brukes på bolig

Penger du har på BSU-kontoen kan du bruke enten til å kjøpe bolig eller til å betale ned på boliglån. De kan også brukes til oppussing, påbygging og vedlikehold på boligen din. Bruker du pengene på noe annet, må den samlede skattefordelen du har oppnådd siden du åpnet kontoen, betales tilbake til Skatteetaten. Penger du har satt inn i løpet av kalenderåret, kan tas ut før 31. desember uten at det får noen konsekvenser. Da har ikke skattefradraget blitt beregnet enda.