Er du ansatt eller næringsdrivende?

Er du ansatt eller næringsdrivende?

16.01.24

Om du er ansatt eller næringsdrivende har betydning både for lønn og skatt, og er avgjørende for hvilke rettigheter og plikter du har.

Det er forskjell på om du er ansatt eller om du er næringsdrivende. Som næringsdrivende har du for eksempel ikke krav på feriepenger og sykepenger de første 16 dagene. I de fleste tilfeller må du også dekke forsikringer, kompetanse, utstyr og kompensasjon hvis kunden er misfornøyd. Det er derfor viktig at det er spesifisert i arbeidskontrakten din om du er ansatt eller næringsdrivende.

Dersom du er ansatt, vil det være bedriftens ansvar å betale ut lønn og å rapportere inn skatten du skal betale. Dersom du er næringsdrivende, må du selv sende faktura for oppdraget du har gjort, og du er selv ansvarlig for å betale inn skatt.

Dersom du lurer på om du er ansatt (at du er arbeidstaker) eller næringsdrivende, kan du lese mer her.

Lurer du på om du faktisk driver næring? Da kan du prøve denne veilederen.

Dersom du har startet en bedrift, anbefaler vi deg å delta på kurs for nye næringsdrivende, samt å søke hjelp hos en autorisert/godkjent regnskapsfører.