Spleiselaget Podcast: Arbeidsløs av roboter?

29.06.23

Hvilke utfordringer og muligheter har vi når roboter kommer inn i arbeidslivet? Robotene kan skape arbeidsplasser, men mange vil også forsvinne. (18 min.)

I denne episoden får du høre hvordan Japan bruker roboter for å hjelpe mennesker og om roboten Kate McCloud som jobber 200 000 ganger raskere enn et menneske.

Robotforsker Roger Søraa ved NTNU har tidligere bodd og forsket i Japan, og forteller blant annet om hvordan Japan har tatt i bruk robotiseringsteknologi.

Freddy Aursjø er gründer og har utviklet roboten Kate McCloud. Hva skjer med menneskelig arbeidskraft når roboter som Kate snakker 108 språk og gjør unna ei arbeidsuke på 0,68 sekunder?


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Hvor finner vi roboter i samfunnet i dag?
 • Hvordan tenker du samfunnet påvirkes av at det kommer roboter inn i arbeidslivet?
 • Ser du for deg å jobbe med roboter en gang i fremtiden?
Etter lytting:
 • Hva betyr uttrykkene digitalisering, automatisering og robotisering?
 • På hvilken måte kan robotene ta bort arbeidsplasser eller skape nye jobber?
 • Hva er lurt å gjøre for deg for å stå sterkere i arbeidsmarkedet i fremtiden?
 • Hvor viktig tenker du det er at samfunnet legger til rette for robotisering?

Kompetansemål

Bærekraftig utvikling:
 • Legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres
 • Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling
 • Se på problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning
Samfunnskunnskap:
 • Utforske og beskrive hvordan organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Norge har endra seg
 • Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge
Entreprenørskap og bedriftsutvikling:
 • Hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv
Næringslivsøkonomi:
 • Forstå hvordan innovasjoner og nye forretningsmodeller kan bidra til bærekraftige virksomheter, og over at ny teknologi kan løse problemer, men også skape nye

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemeldinger på Spleiselaget Podcast, og setter stor pris på om du som lærer kan gå inn på dette skjemaet og svare på noen spørsmål. Det tar omtrent tre minutter. Tusen takk! Microsoft Office Forms-skjema: https://forms.office.com/e/DCxAw7zDXc