Voksenpoeng: Skattekort

24.05.23

Voksenpoeng er korte podcast-episoder om hva du trenger å vite når du trer inn i voksenlivet. Episodene tar for seg tema rundt personlig økonomi, arbeidsliv, skatt og samfunnsliv.

I denne episoden får du vite;

  • hva et skattekort er
  • hvorfor du trenger skattekort (eller frikort)
  • hvordan du ordner deg skattekort

Kompetansemål

Folkehelse og livsmestring:
  • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
  • Forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv