Spleiselaget Podcast: Sykt dyrt

29.06.23

Hvordan betales det for helsetjenester i Norge og i USA? Dette er to av landene som betaler mest for helsetjenester i verden – men hvorfor er det så ulikt? (20 min.)

I denne episoden får du høre om musiker Kevin Steinmans erfaring med privat helseforsikring i USA og etter hvert helsevesenet i Norge. Kevin hadde råd til privat forsikring i USA, men hva med amerikanerne som ikke har råd?

Steinar Krokstad er lege og professor i samfunnsmedisin ved NTNU. Han peker på forskjellene i de to landenes måte å betale for helse og forklarer hvorfor det er slik. Er helsetjenester gratis for nordmenn? Er det forskjell i behandlingen for rike og mindre privilegerte i USA?


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Hvordan tror du kvaliteten i behandlingen du får på sykehus i Norge er sammenlignet med USA?
 • Hvordan betales det for sykehusbehandling i Norge og i USA?
 • Hvilket av landene tror du bruker mest penger på helsevesenet?
Etter lytting:
 • Er det riktig at helsetjenester i Norge er gratis?
 • Hva menes med at betaling for helsetjenester i Norge er et Spleiselag?
 • Hva tror du er den største forskjellen på hvordan en pasient blir møtt av helsevesenet i Norge og i USA?
 • Hva tenker du er den beste måten å betale for helsetjenester på og bør vi ha mer eller mindre av private ordninger i Norge?

Kompetansemål

Folkehelse og livsmestring:
 • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
 • Legge til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen
 • Forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv 
Samfunnskunnskap:
 • Drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor
 • Sammenligne hvordan politiske system er organiserte i forskjellige land og områder
 • Drøfte muligheter og utfordringer for næringsliv og offentlig sektor i årene framover

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemeldinger på Spleiselaget Podcast, og setter stor pris på om du som lærer kan gå inn på dette skjemaet og svare på noen spørsmål. Det tar omtrent tre minutter. Tusen takk! Microsoft Office Forms-skjema: https://forms.office.com/e/DCxAw7zDXc