Spleiselaget Podcast: Sykt dyrt

07.02.23

Hvordan betales det for helsetjenester i Norge og i USA? Dette er to av landene som betaler mest for helsetjenester i verden – men hvorfor er det så ulikt?

I denne episoden får du høre om musiker Kevin Steinmans erfaring med privat helseforsikring i USA og etter hvert helsevesenet i Norge. Kevin hadde råd til privat forsikring i USA, men hva med amerikanerne som ikke har råd?

Steinar Krokstad er lege og professor i samfunnsmedisin ved NTNU. Han peker på forskjellene i de to landenes måte å betale for helse og forklarer hvorfor det er slik. Er helsetjenester gratis for nordmenn? Er det forskjell i behandlingen for rike og mindre privilegerte i USA?


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Hvordan tror du kvaliteten i behandlingen du får på sykehus i Norge er sammenlignet med USA?
 • Hvordan betales det for sykehusbehandling i Norge og i USA?
 • Hvilket av landene tror du bruker mest penger på helsevesenet?
Etter lytting:
 • Er det riktig at helsetjenester i Norge er gratis?
 • Hva menes med at betaling for helsetjenester i Norge er et Spleiselag?
 • Hva tror du er den største forskjellen på hvordan en pasient blir møtt av helsevesenet i Norge og i USA?
 • Hva tenker du er den beste måten å betale for helsetjenester på og bør vi ha mer eller mindre av private ordninger i Norge?

Læreplanmål

Folkehelse og livsmestring:
 • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
 • Legge til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen
 • Forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv 
Samfunnskunnskap:
 • Drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor
 • Sammenligne hvordan politiske system er organiserte i forskjellige land og områder
 • Drøfte muligheter og utfordringer for næringsliv og offentlig sektor i årene framover