Spleiselaget Podcast: Slaver i Norge?

29.06.23

Hva om arbeidsgiveren din låste deg inne på kvelden og slapp deg ut for å jobbe neste formiddag? Hvorfor lever flere mennesker i frykt for arbeidsgiveren, på ukjent adresse i Oslo? (18 min.)

Hør historien til 21 år gamle «Peter», som kommer fra en liten by i Bulgaria og fant jobb i Norge gjennom annonser i sosiale medier. Der drømmer han om en bedre fremtid for seg og sin familie. Realiteten er at han befinner seg i et fremmed land, med lite penger, ingen venner, lange arbeidsdager og uverdige levekår.
 
I denne episoden møter du en forsker på menneskehandel fra Frelsesarmeen, og får høre historien til «Peter» som ble utsatt for menneskehandel.


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Hva tenker du når du hører ordet menneskehandel? 
 • Hvordan tenker du at mennesker kan utnyttes som slaver i vår tid? 
 • Tror du at slaveri foregår i Norge og i tilfelle hvor? 
 • Hvor lett eller vanskelig tror du det er å drive menneskehandel i Norge? 
Etter lytting:
 • Hvilke former for slaveri finner vi i dag og hvordan skiller dette seg fra hvordan slaveri foregikk i tidligere tider? 
 • Hvilken rolle kan sosiale medier spille for at mennesker kan havne i –  og holdes i –  slaveri? 
 • Hvilke spor kan du se etter for å avsløre slaveri og utnyttelse? 
 • Hvor kan du ta kontakt hvis du har mistanke om at det foregår menneskehandel et sted? 
 • Hvilke rettigheter bør du tenke på når du får tilbud om jobb?
 

Kompetansemål

Demokrati og medborgerskap:
 • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
Samfunnskunnskap:
 • Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge
 • Drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor

Tilbakemelding

Vi ønsker tilbakemeldinger på Spleiselaget Podcast, og setter stor pris på om du som lærer kan gå inn på dette skjemaet og svare på noen spørsmål. Det tar omtrent tre minutter. Tusen takk! Microsoft Office Forms-skjema: https://forms.office.com/e/DCxAw7zDXc