Spleiselaget Podcast: Slaver i Norge?

01.02.23

Hva om arbeidsgiveren din låste deg inne på kvelden og slapp deg ut for å jobbe neste formiddag? Hvorfor lever flere mennesker i frykt for arbeidsgiveren, på ukjent adresse i Oslo?

Hør historien til 21 år gamle «Peter», som kommer fra en liten by i Bulgaria og fant jobb i Norge gjennom annonser i sosiale medier. Der drømmer han om en bedre fremtid for seg og sin familie. Realiteten er at han befinner seg i et fremmed land, med lite penger, ingen venner, lange arbeidsdager og uverdige levekår.
 
I denne episoden møter du en forsker på menneskehandel fra Frelsesarmeen, og får høre historien til «Peter» som ble utsatt for menneskehandel.

Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Hva tenker du når du hører ordet menneskehandel? 
 • Hvordan tenker du at mennesker kan utnyttes som slaver i vår tid? 
 • Tror du at slaveri foregår i Norge og i tilfelle hvor? 
 • Hvor lett eller vanskelig tror du det er å drive menneskehandel i Norge? 
Etter lytting:
 • Hvilke former for slaveri finner vi i dag og hvordan skiller dette seg fra hvordan slaveri foregikk i tidligere tider? 
 • Hvilken rolle kan sosiale medier spille for at mennesker kan havne i –  og holdes i –  slaveri? 
 • Hvilke spor kan du se etter for å avsløre slaveri og utnyttelse? 
 • Hvor kan du ta kontakt hvis du har mistanke om at det foregår menneskehandel et sted? 
 • Hvilke rettigheter bør du tenke på når du får tilbud om jobb?
 

Læreplanmål

Demokrati og medborgerskap:
 • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
Samfunnskunnskap:
 • Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge
 • Drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor