Voksenpoeng: Arbeidskontrakt

24.05.23

Voksenpoeng er korte podcast-episoder om hva du trenger å vite når du trer inn i voksenlivet. Episodene tar for seg tema rundt personlig økonomi, arbeidsliv, skatt og samfunnsliv.

I denne episoden får du vite;

  • hva som skal være med i en arbeidskontrakt
  • hvem som har krav på arbeidskontrakt
  • hvorfor det er viktig med en arbeidskontrakt
  • hvordan du får en arbeidskontrakt

Kompetansemål

Folkehelse og livsmestring:
  • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
  • Forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv