Voksenpoeng: Skattemelding

24.05.23

Voksenpoeng er korte podcast-episoder om hva du trenger å vite når du trer inn i voksenlivet. Episodene tar for seg tema rundt personlig økonomi, arbeidsliv, skatt og samfunnsliv.

I denne episoden får du vite;

  • hva en skattemelding er og hva som står i den
  • hva du bør gjøre med skattemeldingen din
  • når skattemeldingen sendes ut

Kompetansemål

Folkehelse og livsmestring:
  • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
  • Forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv