Voksenpoeng: Skattemelding

28.05.24

I denne podcast-episoden får du vite hva skattemelding er, hva som står i denne, og hva du bør gjøre med skattemeldingen din. (4 min)

Voksenpoeng er korte podcast-episoder om ting du trenger å vite når du trer inn i voksenlivet. Episodene tar for seg tema rundt personlig økonomi, arbeidsliv, skatt og samfunnsliv.

Kompetansemål

Folkehelse og livsmestring:
  • Forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter
  • Forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv