Når kommer skattepengene?

16.10.19

De aller fleste som har skattepenger til gode, får dem utbetalt i slutten av juni.

De aller fleste får skatteoppgjøret sitt i juni, men i noen tilfeller må man vente, og det siste skatteoppgjøret er ikke ferdig før i oktober. Det kan være ulike årsaker til at du må vente før du får skatteoppgjøret ditt. Mer info på skatteetaten.no

Hva er et skatteoppgjør?

Skatteoppgjøret viser grunnlaget for skatteberegningen, altså hvordan Skatteetaten har kommet fram til de tallene de har. Ut i fra dette regnestykket ser du hvor mye du skulle betalt i skatt i år, og hvor mye skatt du har betalt hittil i år. Har du betalt mer enn du skulle, får du penger igjen. Viser det seg at du har betalt for lite skatt, må du betale inn det som mangler. Dette kalles restskatt.

Det siste skatteoppgjøret er ferdig 23.oktober.