Hvordan finansierer vi offentlige tjenester?

25.01.17

For å betale offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å betale for velferdsstaten.

Alle som arbeider betaler skatt til stat og kommune. Vi betaler også en egen trygdeavgift.

Arbeidsgiveren betaler på sin side en arbeidsgiveravgift som også skal gå til trygdeutgiftene. Skatter skaffer inntekter til offentlige tjenester, men har også fordelingseffekter. De som har høye inntekter betaler mer i skatter enn de med lave inntekter. Trygdesystemet fordeler også mellom generasjoner. Barnetrygd, kontantstøtte og fødselspermisjon gir støtte til unge og nybakte foreldre, mens alderstrygden går til de eldste i samfunnet.

Ved siden av skatter kommer statens inntekter i stor grad fra avgiftene. Den viktigste av disse er merverdiavgiften, eller ”momsen”. Alle land har merverdiavgift, men prosenten varierer. I Norge er den 25 prosent på de aller fleste varer og tjenester, og 15 prosent på mat.

Vi har også en rekke særavgifter. Selv om hovedbegrunnelsen til de fleste av avgiftene er å skaffe staten inntekter, er flere av disse avgiftene også ment å virke slik at de påvirker hva vi kjøper og hva vi gjør. Noen er miljøbegrunnet, som for eksempel bensin, mens andre er begrunnet med helse, som alkohol- og tobakksavgiften.

Gjennom inntekter fra oljevirksomheten har Norge en svært viktig inntektskilde. I 2012 sto inntekter fra olje og gass for om lag 32 prosent av statens inntekter.

Kilde: Ung økonomi