Spleiselaget Podcast: Skattehistorie: Penger til Gud, konge eller folket?

07.02.23

Hvor lenge har vi betalt skatt og hvorfor? Hva vil det si å yte etter evne og få etter behov?

Opprør mot skattene, krig, urettferdighet og fordeling av rikdom er noen av stikkordene når professor i historie, Lise Rye, tar oss med på en reise fra oldtidens Egypt til middelalderens Norge, den franske revolusjonen og frem til dagens skattesystem i Norge.

Gjennom 5000 år har betaling av skatt hatt sammenheng med utvikling av mer avanserte samfunn. Kornlagrene i Egypt ble brukt både som matlager og som en form for bank, med skattlegging av avlingene som skulle gå til faraoen. I Norge fikk vi etter hvert landskyld, leidang og tiende, med skattlegging av jord og kirkeskatt.


Refleksjonsoppgaver

Før lytting:
 • Når tror du man begynte å betale skatt og hvorfor?
 • Hvordan tror du utviklingen av moderne samfunn har påvirket betaling av skatt?
 • Hva tror du Benjamin Franklin mente da han en gang skrev: “Kun to ting er sikre i verden – døden og skatten?”
Etter lytting:
 • Hva er særegent med den nordiske velferdsmodellen?
 • Hva får man igjen for å betale skatt i dag i forhold til for flere tusen år siden?
 • Har vi fått mer eller mindre å si når det gjelder hvilke skatter og avgifter vi må betale?
 • Hvilke utviklingstrekk i samfunnet kan utfordre den norske velferdsstaten?
 • Hva ligger i utrykket: Yte etter evne og få etter behov?

Læreplanmål

Bærekraftig utvikling:
 • Legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres
 • Se på problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning
Samfunnskunnskap:
 • Drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor
 • Sammenligne hvordan politiske system er organiserte i forskjellige land og områder
Historie:
 • Bidra til at elevene forstår seg selv og samfunnet, og at strukturer, verdier og holdninger i samtiden har røtter i fortiden
 • Utvikle innsikt i sentrale historiske hendelser og sammenhenger og menneskers handlingsrom i fortiden