Spleiselaget Podcast

Spleiselaget Podcast

23.05.22

Spleiselaget har gjennom spillet Byen og interaktiv undervisning i VGS alltid formidlet bredt om skatt, arbeidsliv og velferd. Med Spleiselaget Podcast brer vi ut denne samtalen med tjue minutters episoder om tema som går mer i dybden enn vi gjør i klasserom eller spill.

I hver episode snakker vi med en ekspert og en case, som belyser ulike sider av tema både overordnet og personlig. Alle tema skal være relevante for lærere å bruke med tanke på kompetansemål og aktualitet. Ikke minst jobber vi opp mot Fagfornyelsen og de tre tverrfaglige temaene: Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling

Spleiselaget Podcast lanseres høsten 2022 og vil være tilgjengelig i alle strømmetjenester og på spleiselaget.no.