Skatt på 1-2-3!

04.02.22

Hva er sammenhengen mellom skattekort, skattemelding og skatteoppgjør? Se denne filmen og få svar!