Til deg som blogger

Til deg som blogger

04.06.18

Når går bloggen over fra å være en skattefri hobby til en skattepliktig næring?

Hvis bloggen din er skattepliktig betyr det at du må betale skatt på gaver, penger, reiser eller andre ting du har fått fordi du blogger. Det er Skatteetaten som avgjør om du må betale skatt eller ikke. For å bestemme det må Skatteetaten finne ut om bloggen din er en hobby eller en næring.

Hobby

Regnes bloggen din som en hobby er den ikke skattepliktig. Da mener Skatteetaten at den ikke er egnet til å gå med overskudd, og ikke vil gi deg økonomiske fordeler. Når du ikke må betale skatt av bloggen har du heller ingen rettigheter på fradrag for utgifter du har på grunn av bloggen din.

Næring

Mener Skatteetaten at bloggen er en næring, fordi du tjener penger på den, og mottar gaver av verdi, må du betale skatt av disse inntektene. Det blir på samme måte som at du betaler skatt av inntekten din i en hvilken som helst annen jobb. Regnes bloggen din som en næring, har du krav på fradrag for utgifter du har i forbindelse med bloggen. Eksempler på utgifter du har i forbindelse med en blogg kan være kamera, PC, internettilgang og andre ting du må ha for å drive bloggen.

Bloggen regnes ofte som en næring hvis

  • Bloggen drives for egen regning og risiko – med dette menes for eksempel at det er du som inngår avtaler, skriver blogginnlegg og tar bilder

  • Bloggen er egnet til å gå med overskudd- det betyr at du tjener mer på bloggen enn du bruker penger på å drive den. Altså at inntektene er større enn utgiftene. Inntekter fra bloggen kan være penger, gaver, inntekter fra affiliate og lignende. Overskuddet må kunne dekke det du har investert for å drive bloggen. Eksempler på dette er PC, kamera, internettilkobling etc. Det du tjener på bloggen må også ses i sammenheng med tiden du bruker for å drive bloggen.

  • Bloggen er laget for å vare en stund. Det vil si at du har en regelmessighet i blogginnleggene dine, og at du gir leserne en forventning om at det kommer flere blogginnlegg.

Mer om reglene finner du hos Skatteetaten