Spar til egen bolig i en BSU-konto

16.10.19

Med boligsparing for ungdom (BSU) kan du spare til bolig med en god sparerente. I tillegg får du et gunstig skattefradrag.

De aller fleste banker i Norge tilbyr sparing i BSU til en god rente. Du kan spare maksimalt 25.000 kr i året. Totalt kan du spare 300.000. Av dette beløpet kan du få 20 prosent skattefradrag, noe som utgjør 5.000 kroner i året. Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år.

Skattefradrag

Det forutsetter at du har betalt inn minimum 5000 kroner i skatt for at du kan få igjen 5000 kroner på skatten. Du kan selvfølgelig spare i BSU selv om du ikke har tjent så mye at du får fullt skattefradrag.

Må brukes på bolig

Penger du har på BSU-kontoen kan du bruke enten til å kjøpe bolig eller til å betale ned på boliglån. Bruker du pengene på noe annet, må den samlede skattefordelen du har oppnådd siden du åpnet kontoen, betales tilbake til Skatteetaten. Penger du har satt inn i løpet av kalenderåret, kan tas ut før 31.12 uten at det får noen konsekvenser. Da har ikke skattefradraget blitt beregnet enda.