Skattemeldingen for 2018

07.10.19

Skattemeldingen for 2018 ble tilgjengelig torsdag 4.april. Sjekk at opplysningene om deg og din økonomi stemmer!

Skattemeldingen er et skjema som blant annet viser en oversikt over mottatt lønn, penger du har lånt og eventuelle verdier du har. Skattemelding er det nye navnet på det som før het selvangivelsen.

Du kan åpne skattemeldingen på Skatteetaten.no fra og med 4.april. Siste frist for å gjøre endringer er 30.april.

Alle personer over 13 år som mottar lønn, penger fra Nav og/eller pensjon får skattemeldingen. Der står det opplysninger om deg fra forrige kalenderår. Det vil si at i skattemeldingen du mottar nå i år står det opplysninger om lønn, gjeld og annen informasjon fra 2018.

Husk å gå gjennom opplysningene som står i skattemeldingen for å se at de stemmer. Er alt riktig, og du ser at du ikke skal endre noe, behøver du ikke levere den. Dette kalles leveringsfritak.

Opplysninger

Det er arbeidsgiveren som utbetaler lønnen din, og banken(e) hvor du har penger og/eller gjeld, som sender inn informasjon om deg til Skatteetaten. Sjekk at opplysningene om inntekt og betalt skatt fra arbeidsgiver stemmer med tallene som står oppført på skattemeldingen.

I tillegg skal det stå informasjon om ting du eier som regnes som formue. Det kan være for eksempel hus, bil, hytte og andre verdigjenstander.

Fradrag

På skattemeldingen vil det også stå oppført fradrag, hvis du har krav på det. Det finnes mange slags fradrag, de mest vanlige er fradrag for gjeldsrenter, fradrag for barnepass og pendlerfradrag. Dette er kostnader som du har hatt i løpet av året som reduserer skatten din.

Les mer om skattemeldingen på skatteetaten.no

Har du skattepenger til gode blir disse utbetalt tidligst i juni, og seinest i oktober. Du kan lese mer om når skattepengene utbetales her