Skattemelding

07.02.17

Fra og med 1.januar 2017 heter det ikke selvangivelse lenger, men skattemelding. Bortsett fra navnebyttet er skjemaet helt likt.

Skattemeldingen er et skjema som blant annet viser en oversikt over mottatt lønn, penger du har lånt og eventuelle verdier du har.

Alle personer over 13 år som mottar lønn, penger fra Nav og/eller pensjon får skattemeldingen i mars/april hvert år. Der står det opplysninger om deg fra forrige kalenderår. Det vil si at i skattemeldingen du mottar i 2017, står det opplysninger om lønn, gjeld og annen informasjon fra 2016.

Alle som mottar en skattemelding må huske å gå igjennom opplysningene som står på den for å sjekke at disse er riktige. Er alt riktig, og du ikke trenger å føre opp noe ekstra, trenger du ikke levere den. Dette kalles leveringsfritak.

Opplysninger

Det er arbeidsgiveren som utbetaler lønnen din, og banken(e) hvor du har penger og/eller gjeld, som sender inn informasjon om deg til Skatteetaten. Sjekk at sammenstillingene om inntekt og betalt skatt fra arbeidsgiver stemmer med tallene som står oppført på skattemeldingen.

I tillegg skal det stå informasjon om ting du eier som regnes som formue. Det kan være for eksempel hus, bil, hytte og andre verdigjenstander.

Fradrag

På skattemeldingen vil det også stå oppført fradrag, hvis du har krav på det. Det finnes mange slags fradrag, de mest vanlige er fradrag for gjeldsrenter, fradrag for barnepass og pendlerfradrag. Dette er kostnader som du har hatt i løpet av året som reduserer skatten din.

Les mer om skattemeldingen på skatteetaten.no