Spleiselaget lærling

24.02.17

Dette materiellet er laget for å gi kunnskap til lærlinger om negative konsekvenser av svart arbeid.

Problematikken rundt svart arbeid vil være et sentralt tema som instruktøren og lærlingen bør ta opp i halvårsamtalen.

Temaheftet gir en innføring i hvordan dette gjøres, og i tillegg er det laget en presentasjon til bruk på lærlingsamlinger.

Alt materiell er tilgjengelig i høyremargen.