Ikke brenn deg!

09.02.17

Mange unge har brent seg på svart arbeid. Det som i utgangspunktet ser ut til å være lettjente penger rett i lomma, kan vise seg å bli en dyrekjøpt erfaring. Slik unngår du å havne i den fella!

Hvis du jobber svart mister du rettigheter de fleste tar for gitt. Feriepenger, sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet er rettigheter du har krav på når du jobber hvitt. For å være sikker på at du ikke mister disse rettighetene er det viktig å ha papirene i orden. Når du jobber skal du ha arbeidskontrakt og få lønnsslipp. Du skal ha bestilt deg et skattekort/frikort og fått beskjed om at arbeidsgiver har hentet ut dette. Slik er du sikret at du er med og betaler skatt.

Jobber du svart ødelegger du både for deg selv og andre. Du ødelegger blant annet for et arbeidsliv med ordnede forhold, for ungdommers lærlingeplasser og for andre arbeidstakeres rettigheter.